Konsten att förstå sin besökare

oktober 22, 2019

Vikten av att veta din besökares upplevelse och uppförande är viktigt för att din hemsida och dess innehåll skall nå fram till besökaren. Genom att låta någon vän eller dylikt besöka din hemsida eller kommentera dess design kan ge ledtrådar kring hur majoriteten kommer uppfatta din sida men räcker det? Många faktorer kan påverka besökarens upplevelse och hur de kommer navigera och söka på din hemsida. Frågor som du kan ställa dig är till exempel om besökaren bara kommer att besöka din hemsida enbart på mobilen eller bara på en dator. Fungerar hemsidan lika bra på båda saker och uppfattats designen och innehållet lika bra på båda?

Besökaren som en bil på motorvägen

Rollen som en webbdesigner är att hjälpa mottagaren att kunna identifiera vad det handlar om och vem avsändaren är, oavsett om det handlar om en hemsida, reklam, information eller bruksanvisningar. Ta till exempel vägskyltar, de skall uppfattas i en hastighet upp till 110 km/h. Skylten skall bland annat få förarens uppmärksamhet, ge ett tydligt budskap och skall kunna upptäckas i god tid. Man kan göra en liknelse när vi surfar på på internet. När vi designar hemsidor tror vi att besökaren kommer titta på alla element som finns på dem. Vad som egentligen händer (om vi har tur) är att besökaren blickar igenom hemsidan, skannar lite av texten och klickar på den första länken som fångar deras intresse eller vagt liknar saken de letar efter, och snabbt går det, likt bilen som går i 110 km/h på motorvägen.

Metafor för hur snabbt besökare till en hemsida skannar dess innehåll. En bil som kör snabbt på en väg.

Som du kanske börjar ana är det lite mer komplicerat att förstå hur en besökare till en hemsida kommer uppträda när de besöker er hemsida. Ofta men inte alltid antar vi webbdesigners, att besökaren kommer använda hemsidan som vi gör och vi tror ofta att vi har en stark vision på hur vår design kommer uppfattas av besökaren. Har vi det?

Lite grundfakta kring gemene internetanvändaren

För att vi ska kunna skapa bra användbarhet och en bra design när vi bygger hemsidor kan det vara bra att ha grundläggande information kring hur folk använder hemsidor.

Vi läser inte hemsidor. Vi skannar dem.

Jo du läste rätt. Ett av de få väldokumenterade fakta om webben är att människor spenderar väldigt lite tid att läsa hemsidor. Istället, skannar eller skummar vi dem, letandes efter ord eller fraser som fångar vår blick. Varför gör vi då detta?

Jo:

 • Vi har vanligtvis bråttom. Mycket av vårt webbsurfande är motiverande av önskan att få oss att spara tid. Webbanvändare tenderar att agera som hajar: De måste hålla sig rörande, annars dör de. Hur många gånger per dag slänger du upp mobilen för att snabbt söka upp något? Själv gör jag det ofta och snabbt likt hajen skummar jag igenom efter mitt mål.

 

 • Vi vet att vi oftast inte behöver läsa allting. På de flesta hemsidor, är vi ofta bara intresserade i en bråkdel av vad som finns på hemsidan. Vi söker endast efter bitar som matchar vårat intresse, resten blir irrelevant. Genom att skanna är hur vi fångar de relevanta bitarna.

 

 • Vi är bra på det. Vi har scannat tidningar, magasiner och böcker hela vårt liv för att hitta delarna vi är intresserade i, och vi vet att det fungerar.

Detta kan göra arbetet för en webbdesigner problematiskt ifall man inte har koll på det. Det kan vara många grafiska element som skall synas och en visuell hierarki skall följas. Klientens önskan kring design och hur mycket information som skall vara med kan göra jobbet för en webbdesigner extra besvärligt. Så hur skall vi agera därefter?

Punkter som kan vara värda att tänka på.

 • Vem? (Mottagare/målgrupp) Det är viktigt att veta så mycket som möjligt om mottagaren och hur hon/han tänker för att effektivt kunna nå fram med budskapet. Kom ihåg att man alltid kommunicerar på mottagarens villkor.

 

 • Vad? (Budskapet) Vad vill man säga måste framgå tydligt.

 

 • Hur? (På vilket sätt) Vilken är den bärande idén i budskapet? Hur skall budskapet utformas, både grafiskt och i text, för att bli uppmärksammat?

 

 • Var? (Vilken kanal) Vilken slags hemsida riktar sig designen till. Design som passar en viss typ av företag eller föreningen kanske inte kan tillämpas på det ena eller det andra.

Genom att i förväg sätta upp punkter och förhållningssätt kan vi utforma webbdesignen utifrån dessa mål som vi satt upp i ett tidigt skede. Genom att arbeta mer på detta sätt kan man dels spara tid men även jobba utifrån en plan efter hur folk kommer agera på din hemsida som du kan presentera för din klient.

Tips när det går undan.

Eftersom användaren snabbt skannar av och uppträder som en haj i havet finns det saker som gör att du kan få besökarens uppmärksamhet så att de ser och förstår så mycket av din webbdesign som möjligt. Här kommer fyra tips:

 • Skapa en klar visuell hierarki på varje sida – Detta för att fånga användarens uppmärksamhet och guida dem med hjälp av din design

 

 • Visa tydligt vad som är klickbart – Eftersom vad en stor del av internetanvändaren gör på nätet är att leta efter klickbara element är det viktigt att visa vad som är klickbart och inte.

 

 • Dela in sidan i tydliga definerade områden – Att dela sidan i tydligt definierade områden är viktigt eftersom det gör det möjligt för användare att snabbt bestämma vilka områden på sidan att fokusera på och vilka områden de på ett säkert sätt kan ignorera

 

 • Minimera visuellt brus – Att ha för många grafiska element på sidan kan ge motsatt effekt och göra användaren irriterad och välja att stänga ner hemsidan för att gå vidare i sökandet.

Värt att nämna är att människor har olika mycket tolerans för distraktioner och komplexitet. Vissa människor som surfar har inga problem alls med komplicerade hemsidor och mycket visuellt brus, men många har det och tröttnar fort och surfar vidare.

Slutord

Därav så är det en bra idé att utforska om hur folks surfvanor fungerar i verkligheten. Kommer de att titta på alla element som du designat fram? På vilket medium kommer de främst att titta på din hemsida? Frågorna kan bli många men att tidigt börja tänka på hur ens design kommer uppfattas och användas kan vara värt att tänka på för att öka användbarheten. Du kan själv göra ett snabbt test och besöka en hemsida du ej besökt förut där du söker något speciellt på just den hemsidan. Fokusera extra noga på vad du kollar på först och hur du navigerar dig på sidan. Fråga dig själv sen varför du gjorde på det viset du gjorde och hitta du det du sökte efter? Hur lång tid tog det?. Säkert fanns det olika element som sökte din uppmärksamhet och påverkande ditt sökande positivt och negativt.

Lämna ett svar